W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i umiejętnościAMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w różnych dziedzinach branży kinemetograficznej. Powołali ją do życia filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Nauka odbywa się w innowacyjnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach związanych z filmem w Polsce i za granicą. W szkole zatrudnieni są znani i http://amafilmacademy.pl/szkola-filmowa-ama-warszawa/ aktywni w zawodzie twórcy filmu. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, również scenografowie, specjaliści od dźwięku, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii sztuki filmowej.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i umiejętności na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmowej, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich uczniów. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na danym kierunku, np. reżyseria, ale można również pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma nauki przybliża uczestnikom meandry sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to cenny zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.

Najnowsze artykuły:

Top